Podsumowanie kadencji


Szanowna Pani Przewodnicząca
Szanowny Panie Burmistrzu
Mieszkańcy Sołectwa Przybrda

Dziś po 4 latach Naszej pracy, przyszła pora na podsumowanie naszych działań jakie w ciągu tych lat podejmowaliśmy. Zanim jednak przedstawię Państwu poszczególne lata naszej pracy, chciałbym powiedzieć, że cieszy Nas fakt że spotykamy się tu dziś w tak wielkim gronie. Dzisiaj każdy z nas ma głos , nie tylko poprzez kartę do głosowania , ale przez swoją wypowiedź i opinię.

Być Sołtysem, Członkiem Rady Sołeckiej to zaszczyt i co najważniejsze ciężka praca (choć w opinii wielu nic się nie działo i nic nie robiło). Dlatego też stanowczo się temu sprzeciwiamy. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, nie angażuje się w poszczególne działania, nie ma prawa do tego typu stwierdzeń – że nic się nie dzieje i nic nie robi.

Sołtys to gospodarz, to głowa i szyja która musi zarządzać całym lokalnym środowiskiem i wszystkimi jego elementami. Nie jest łatwo przy tak zróżnicowanych oczekiwaniach zaspokoić wszystkich i nie da się zrobić wszystkiego przy ograniczeniach finansowych.

Sołectwo Przybrda – przez te 4 lata zmieniło się w pozytywny sposób. Stało się miejscowością przodującą zarówno w estetyce jak i działaniach promujących naszą wieś. Czy ktoś z Państwa pamięta jak wyglądała wieś w 2010/11 roku ? – stare, zniszczone ogrodzenia wzdłuż wsi, niezagospodarowany teren przy bloku nr 1 czy też koło Krzyża. Brak gazonów, kwiatów oraz czystych przestrzeni koło bloków. Tak było! - a jak jest? - każdy widzi: piękna zieleń, zagospodarowane tereny i schludne otoczenie naszych domostw. To wszystko nie wzięło się z braku pracy, tylko z zaangażowania Nas i licznych mieszkańców. Naprawdę możemy być z siebie dumni. Konsekwentnie dążyliśmy do wyznaczonego celu, mimo krytyki „że ze wsi chcemy zrobić miasto”, „ że nic nikomu nie jest potrzebne”, „ jak sobie zrobili to niech teraz o to dbają” - tak zrobiliśmy to, ale nie dla siebie - dla wszystkich, aby żyło się Nam lepiej. Każdy z Nas potrafi krytykować, wyrażać swoją opinię i obserwować, ale czy każdy z tych którzy w ten sposób wyrażają swoje myśli, kiedykolwiek pomógł Nam, przyszedł zaproponował coś? Nie na tym polega rzecz żeby tylko komentować i śmiać się z pracy innych osób – rzecz polega na wspólnym działaniu, na wspólnej pracy. Przecież nikt za Nas tego nie zrobi, nie ma już Państwowych Gospodarstw Rolnych - wszystko co mamy jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy powinniśmy o to dbać. My! Czyli mieszkańcy tej wsi jesteśmy wielką rodziną tu ludzie żyją od urodzenia aż po śmierć, dzieląc z Nami wszystkimi swoje lata , chwile radości i smutku. W tym tak szybkim tempie życia nie warto się obrażać, kłócić bo nikt z nas nie wie co komu pisane i jak długo będzie mógł się cieszyć zdrowiem lub życiem. Prawda jest, że życie na wsi jest specyficzne, wszyscy wszystko o drugim wiedzą, (czasami nawet lepiej), jeden drugiemu zazdrości, nie ma już takiej atmosfery jak kiedyś, gdzie sąsiad z sąsiadem razem się bawili, świętowali i dogadywali. Te czasy na pewno nie wrócą , ale chociaż spróbujmy wspólnie działać i uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Wszystkie spotkania i imprezy skierowane są do wszystkich, Przychodźmy , bawmy się – ktoś to wszystko przygotował, postarał się, wystarczy być. Tak bardzo ważna jest integracja i spotkanie z drugim człowiekiem nie zatraćmy tego!

Przybrda - jedyna taka w całej Polsce, to przodujące Sołectwo w Gminie Biały Bór, to znana miejscowość w powiecie i województwie, to też miejscowość znana z działań i z lokalnych liderów. Jako Rada Sołecka w ciągu tej kadencji staraliśmy się dbać o estetyczny wygląd naszej miejscowości, tym samym dbaliśmy o tereny zielone, boiska, gazony oraz chodniki. Remontowaliśmy, naprawialiśmy i malowaliśmy, wszystko po to aby poprawić estetykę naszej wsi. Czego dowodem uznania było wielkie wyróżnienie z 2012 otrzymane z rąk Starosty Lisa. Jako najładniejsza wieś powiatu szczecineckiego. To zaszczyt i obowiązek utrzymania tego na poziomie. Przybrda naprawdę ma się czym chwalić. Piękny Ośrodek Integracji Kulturalnej, w pełni wyposażony , dostosowany do potrzeb naszego społeczeństwa. To tu tętni życie kulturalno – sportowo- edukacyjne. To tu dzieci i młodzież uczestniczyła w wielu wydarzeniach oraz brała udział w wielu zajęciach. Świetlica stała się oazą dla naszych dzieci oraz Nas samych. Sołectwo Przybrda jako jedyne w Gminie jest najlepiej wyposażone , posiadające sprzęt do koszenia traw oraz żywopłotów najwyższej jakości. Wszystko czego się „dorobiliśmy” było Naszą polityką rozwoju i potrzebą do dalszych działań. Krok po kroku doposażaliśmy sołectwo oraz świetlicę: nowe elementy kuchni, garaż, plac zabaw, siłownię, grzybek wraz z wyposażeniem, wymiana ogrodzenia przy świetlicy, zakup telewizora, gier , zakup poszczególnych elementów małej architektury ogrodniczej wraz z sadzonkami. Na to wszystko pozyskiwaliśmy środki z zewnątrz i wydawaliśmy budżety sołeckie, które pozytywnie zaopiniowane zostały przez Skarbnika Urzędu Gminy. Podczas tych lat współpracowaliśmy ściśle z opiekunem świetlicy, wspólnie organizowaliśmy wiele imprez, spotkań oraz ognisk. Tradycyjne wyznaczane przez kalendarz święta, takie jak: dzień babci i dziadka, dzień kobiet, matki, dzień dziecka, andrzejki czy mikołaj wpisały się na stałe w plan pracy świetlicy. Wszystko także w ramach możliwości finansowych. Staraliśmy się wspólnie dążyć do zaspokojenia potrzeb i młodszych i starszych. Dlatego też w 2014 roku zorganizowaliśmy wspólnie pierwszy Obiad dla Seniorów , który co roku będzie kolejnym dniem do wspólnej integracji. Wspomnieć należy także o działaniach w ramach programu Działaj Lokalnie – w roku 2012 udało się Nam zdobyć fundusze na zagospodarowanie trójkąta przy jedynce, ogrom pracy i zaangażowania , poświecenie wielu godzin, wielu pomocników. Dziś piękny teren podziwiany przez wielu. Kolejnym działaniem był Festiwal Pieroga – warsztaty, a potem wielka zabawa. Festiwal, który przyczynił się do rozpoznawalności naszej wsi. Organizowane były ferie i wakacje w ramach projektów z Fundacji Wspomagania Wsi oraz małe lokalne granty na „Marsz po Zdrowie” czy zajęcia edukacyjne dla dzieci. W swojej pracy nie zapomnieliśmy o osobach starszych , co roku otrzymywali od nas upominki oraz paczki żywnościowe. Ale największym według nas osiągnięciem była organizacja 500 lecia istnienia naszej miejscowości , stosy dokumentów wiele wizyt w archiwach sprawiły że dotarliśmy do założyciela naszej wsi. To wielkie święto i zabawa do białego rana. To wydarzenie zwieńczyło wszystko co do tej pory robiliśmy i o co zabiegaliśmy, to kamień pamięci o naszym założycielu, o naszej historii. Wielkie zaangażowanie wielu osób, sponsorów oraz zwykłych ludzi sprawiło że mogliśmy wspólnie świętować ten radosny dzień.

Podczas naszej kadencji współpracowaliśmy w Urzędem Gminy, Powiatem oraz Stowarzyszeniami i Fundacjami. Tym samym w roku 2014 powołana została Fundacja „ZIELONA Nadzieja”- która służy Nam i wszystkim potrzebującym rozwijając się i wspierając najbardziej potrzebujących.

Kolejnym faktem który Nas cieszy jest powołanie do życia w 2014 roku Zespołu Śpiewaczy „Katarzynki”. Panie ambitnie realizują plan uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach . Dziś mogą pochwalić się wieloma nagrodami i dyplomami. Jest to nasz skarb, który promuje nas w gminie, powiecie i województwie, zdobywając coraz to większe uznanie.

Szanowni mieszkańcy!

PANI Sołtys pukała gdzie się da i wchodziła oknem gdy wyrzucali ja drzwiami przez pełnienie kadencji przez tyle lat zdobyła doświadczenie i poszanowanie u wielu ludzi. Nie jest łatwo prosić, szczególnie że są to czasy gdzie każdemu brakuje, a nie każdy chce być sponsorem lub darczyńcom. Dlatego tak bardzo ważna jest pozycja społeczna, która pozwala negocjować. Tak ważne są znajomości które pozwalają na osiągniecie zamierzonego celu. I bardzo ważne - jest zaangażowanie i chęć pracy dla dobra wszystkich, z poświeceniem swojego czasu dla tego co się robi i wykonuje.

Dziś, po raz kolejny wybierzemy gospodarza oraz współpracowników . To od nas dziś zależy czy będziemy dalej się rozwijać i czy nastąpią zmiany o których każdy z nas marzy. Mamy nadzieje że Przybrda będzie kolorowa, a szare bloki zmienią się nie do poznania.

W swojej pracy kierowaliśmy się dobrem i możliwością rozwoju. Nie udało się nam jednak doprowadzić do naprawy boiska, ze względu na przechodząca tam sieć elektryczną oraz do postawienia radaru w naszej miejscowości, z powodu odmiennego zdania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Bardzo ważnym czynnikiem promocji i wizerunku jest to że jako jedyne Sołectwo posiadamy swoja stronę internetową i jesteśmy obecni na portalu społecznościowym. Mamy nadzieje, że nowe władze nie zmarnują tego i w dalszym ciągu będą aktywnie dokonywać wpisów i uzupełniać wiadomości o naszych działaniach.

Nadmienić musimy że w najbliższym czasie , nowo powołany Sołtys i Rada będą musieli opracować dokument współpracy z Ośrodkiem wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu, dzięki któremu będzie można się starać o dofinansowania do małych przedsięwzięć na terenie naszego sołectwa .

W dniu 4 lutego 2015 Rada Miejska w Białym Borze uchwaliła plan naprawczy. Sprawi on, że po 4 latach zaciskania pasa Gmina wyjdzie z zadłużenia i będzie mogła nadal się rozwijać. Plan naprawczy nie przewiduje w budżecie gminy funduszu sołeckiego, czyli sołectwa nie będą otrzymywać dotacji na swoje działania w takiej kwocie jak dotychczas. W ramach działania sołectwo otrzyma kwotę 5200 zł na utrzymanie świetlicy. Dlatego tak bardzo ważne jest aby nowy gospodarz wraz z radą pozyskał środki zewnętrze poprzez małe granty i dotacje na rozwój i estetyzację naszej wsi. Należy podjąć wszelkie starania aby utrzymać to wszystko co udało się nam zbudować w jak najlepszym stanie.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim za wsparcie i pomoc. Za zaangażowanie, dobre słowo i przyjazną dłoń. Swoje podziękowanie kierujemy na ręce Pana Burmistrza bez którego wiele rzeczy by nam się nie udało zrobić. To szczególne zaangażowanie Burmistrza to efekt ścisłej współpracy i podobnej wizji działania rozwoju naszej wsi. Dziękujemy pracownikom urzędu, sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim mieszkańcom za te wspólne 4 lata.

Pamiętajmy, że nowy gospodarz będzie potrzebował pomocy- sam nic nie zrobi dlatego tak ważna jest pomoc każdego z nas, angażujmy się w działania, pomagajmy sobie – przecież RAZEM MOŻEMY WIECEJ.


Dziękuję

Sołtys Anna Łajkosz

Członkowie Rady:
Edyta Osiów
Przemysław Kuchenbeker